Kulturminnedagen Flekkefjordbanen

Flekkefjordbanens Venner

Arrangør: Flekkefjordbanens Venner

Sted: Godshuset, Flekkefjord stasjon

Tid: 2. sept 10:00 - 15:00

Universelt utformet: Nei

Flekkefjordbanens Venner vil presentere det fredete kulturminnet Flekkefjordbanen.

Museet er åpent, modell jernbanen vil bli vist frem.

Salg av kaffe og vafler

Hovedarrangør

Flekkefjordbanens Venner