Kulturminnedagen på Sevland

Arrangør: Håndkraft- forum for tradisjonshåndverk på Haugalandet, Ragne og Lars Bårdsen, Karmøy kommune

Sted: Sevlandsvegen 92 B og C

Tid: 9. september 11.00-14.00

Universelt utformet: Nei

Velkommen til kulturminnedagen på Sevland!

Vi inviterer til en spennende dag med mange aktiviteter og opplevelser for store og små!

Kl. 11.00: åpning ved ordfører Jarle Nilsen

Kl. 12.00: foredrag «Sevland på 1950-tallet» ved Oluf Simonsen

  • åpent i krambuå til Ragna og  Lars
  • åpent i Krambue på Nibbå
  • kafè På Kaien
  • Håndkraft viser tradisjonshåndverk, og du kan få prøve
  • Fortidsminneforeningen har aktiviteter for barn
  • Veteranbil og motorsykler
  • Kystlaget kormt deltar  med knytting av tau
  • aktiviteter for barna

Spørsmål? Ta kontakt med kommuneantikvar Ane Steingildra Alvestad, tlf: 41565417.

Hovedarrangør

Håndkraft- forum for tradisjonshåndverk på Haugalandet

Medarrangører

Fortidsminneforeningen, avd. Haugalandet

Ragna og Lars Bårdsen

Karmøy kommune