Kulturminnedagene 2021

Oppdalsmuseet

Arrangør: Oppdalsmuseet, Oppdal Bibliotek, Oppdal Kulturhus KF, Oppdal Historielag, Oppdal Frivilligsentral

Sted: Oppdalsmuseet, Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Tid: 5. sept. 11:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Kulturminnedagene i Oppdal.

Årets tema er Dialog, og med det ønsker vi å sette fokus på inkludering og mangfold både når det gjelder ulik kultur og etnisitet. Vi har mye å lære av hverandre og vil legge til rette for at alle skal få delta og føle seg velkommen, uansett kjønn, legning, etnisitet, funksjon, alder og bakgrunn. Kulturarven har i alle år blitt formet gjennom dialog og møter mellom folk og kulturer.

Vi ønsker blant annet å se på hvordan vi kan jobbe med diaolg og samskaping når det gjelder mat, språk, håndtverkstradisjoner og ulike former for lek.

Aktiviteter:

Når det gjelder mat tenker vi at en matlab kan skape interesse og engasjement. Her ser vi for oss at en av våre nye innbyggere fra Syria lager den tradisjonelle retten Dolma, og at vi lager den norske retten kålruletter. Hva er felles og hva er ulik med denne måten å lage mat på, hva slags krydder og ingredienser som brukes mv. Matkultur og matarv favner vidt.

Når det gjelder barneleker, så er det noen av de gamle som også er kjent av innbyggere fra land som ligger langt fra vårt her i nord; Hoppe paradis, klappeleker, klinkekuler og gjemsel kan være slike eksempel. Her vil vi legge opp til et område der barn (og voksne) både etniske og ikke etniske norske kan få prøve seg på de ulike lekene utendørs. Dialog kan uttrykkes på mange måter, barn er ofte veldig gode på å kommunisere via lek og kroppsspråk når de ikke har et felles språk.

Språk er vårt sterkeste virkemiddel for Dialog, og hvis vi kan møtes med noen felles ord, vil det kunne styrke fellesskapet og minske frykten for det vi ikke kjenner så godt. Vi vil legge til rette for en språklab i vår skolestue, der kan du få lære deg litt arabisk og også få høre noen dialektord som er på vei ut av den daglige talen.

Utstilling:

«Min drakt – min historie» har vi valgt å kalle utstillingen som blir laget for kulturminnedagene. Hva slags historie som ligger bak opprinnelsen av drakten, og hvilken betydelse har den for det området eller den regionen den kommer fra. En drakt kan fortelle mye om den som bærer den, sivilstatus, opprinnelse, tradisjoner og hvorfor vi bruker den mv. Det vil bli utstilt drakter fra ulike deler av bygda og landet, men også drakter fra andre nasjonaliteter som er representert i kommunen. Noen av draktene kommer på dukker, mens noen vil bære drakten og selv  formidle historien om drakten under dagen. Vi bruker flere av våre flotte museumsbygninger til utstilling denne dagen.

Håndverk:

Lokalt håndverk har alltid stått sterkt i bygda, vi har lange og gode tradisjoner når det kommer til treskjæring- en viktig immateriell kulturarv. En av våre dyktige unge treskjærer vil demonstrere og dele av sine kunnskaper om dette vakre håndverket,  blant annet med tema inne tradisjon og modernitet, fra utskjærte kråskap til utskjærte iphone-deksler. En lokal keramiker kommer også til å vise fram sine produkter som er inspirert av gamle tradisjonsmønster i dekoren.

Sofaprat: 

Det skal også være en «Sofaprat» der ulike temaer blir belyst. Dette skal være samtalepreget med publikum tilstede.

Vi mener det er viktig at så mange som mulig kan ta del i vårt opplegg for kulturminnedagen, og ønsker derfor å legge til rette for digitale formidlingsløsninger på ulike plattformer slik at arrangementet/deler av arrangementet kan være tilgjengelig for flest mulig. Derfor vil vi filme noen innslag slik at det blir gjort tilgjengelig for dem som ikke har muligheten til å få med seg  program på selve dagen.

Med dette mener vi at vi kan lage en bro mellom det tradisjonelle og det nytenkende innenfor årets tema DIALOG.

Hovedarrangør

Oppdalsmuseet.

Medarrangører

Oppdal Bibliotek

Oppdal Kulturhus KF

Oppdal Historielag

Oppdal Frivilligsentral

Bård Bjørndalseter

Sponsorer

Oppdal Historielag

Kulturvernforbundet