Utstilling om kommunevalget 1964

Arrangør: Alstahaug kommune

Sted: Alstahaug kommune

Tid: 1.-13. september

Universelt utformet: Nei

I anledning Kulturminnedagene har Alstahaug kommune, enhet for kultur, og Tjøtta historielag i samarbeid produsert en miniutstilling som vises i Kulturbadet Galleri 1.-13. september. Utstillingen er samlokalisert med forhåndsvalget i Alstahaug, og er åpen til samme tider som forhåndsvalget og Kulturbadet Bibliotek: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-16.00, tirsdag og torsdag kl. 10.00-19.00.

Utstillingen bærer tittelen «Det var en gang: kommunevalget 1964», og tar utgangspunkt i det ekstraordinære kommunevalget som ble avholdt i nye Alstahaug kommune som følge av kommunesammenslåingen i 1964. Historien fortelles gjennom bilder, avisutklipp og gjenstander, blant annet kart med både gamle og nye kommunegrenser, samt tre ulike valgurner, alt fra Tjøtta historielags samling. Vi håper og tror at mange som besøker utstillingen vil kunne finne kjente fjes på bildet av det første kommunestyret i nykommunen, eller mimre om det overveldende valgresultatet: av 31 plasser i det nye kommunestyret gikk hele 17 til representanter bosatt i gamle Tjøtta kommune.