Kulturminnedagene i Alstahaug

Arrangør: Alstahaug kommune

Sted: Alstahaug kommune

Tid: 4.-12. september

Universelt utformet: Ja

Alstahaug kommune markerer Kulturminnedagene 2021 med ulike arrangement. Følg med her og på våre hjemmesider for oppdatert informasjon.

Søker frivillige

I anledning Kulturminnedagene 2021 ønsker enhet for kultur og Frivilligsentralen i Alstahaug kommune å legge til rette for nye arenaer for dialog om lokal kulturarv og lokalt kulturmiljø. Derfor vil vi nå gjerne komme i kontakt med innbyggere som kan være med på å skape nettopp slike arenaer, og formidle noe av den kunnskapen de sitter på til andre i lokalsamfunnet som ønsker å lære mer om stedet og vår felles kulturarv.

Har du spennende historier å fortelle om et av de verneverdige husene i ditt eget nabolag? Vet du av ei sti som har vært brukt gjennom flere generasjoner? Eller har du en dans eller sangleik du har lyst til å lære bort? Vi tror at det finnes andre i vårt lokalsamfunn som kan ha glede og nytte av å få møte nettopp deg, og få din hjelp til å bli bedre kjent med vår felles kulturarv. Noen har kanskje venner og familiemedlemmer å dele slike aktiviteter og opplevelser med, mens andre kanskje ikke har noen å spørre om denne slags ting. Derfor vil vi gjerne ha frivillige med på laget, for å kunne invitere flere med på tur eller en annen aktivitet. Hvordan vi gjennomfører aktiviteten, kommer vi fram til sammen, i god tid før Kulturminnedagene i september.

Høres dette interessant ut? Om du selv har lyst til å bidra, har tips til andre ressurspersoner vi bør kontakte, eller bare vil vite mer, ta kontakt med oss så snart som mulig!

Kontakt

Navn: Johanne Markvoll

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Alstahaug kommune

Telefon: 975 41 614

E-post adresse: johanne.markvoll@alstahaug.kommune.no