Kulturminnedager i Balsfjord og Malangen – «kulturminner som drivkraft». Bomstadbrua – brua i Kjempedalen.

Ingebjørg Hage

Arrangør: Balsfjord og Malangen historielag

Sted: Gargam kulturtun, Jernbergveien 34 i Nordkjosbotn

Tid: 4. sept. 13.00 - 16.00

Universelt utformet: Nei

På Gargam kulturtun blir det orienteringer om den fine og tidlige fagverksbrua i jernkonstruksjon og dens historie – fra 1880-tallet til i dag. Brua ble satt opp på Bomstad på 1880-tallet for å lette reinflyttingen fra Sverige til sommerbeitene på kysten i Troms. Da veien ble bygd på bygynnelsen av 1900-tallet ble brua tatt i bruk som en del av veien fra Balsfjord til Lyngen. På 1930-tallet ble brua flytta til Kjempedalen, der den står i dag, for å gi veiutløsning for bureisingsbrukene i området. Det blir orienteringer om brua sett fra lokal synsvinkel og fra representant for Samisk kulturminnevern. Enkel servering.
Etterpå blir det befaring i egne biler til Bomstad og til brua som fortsatt står i Kjempedalen.

Hovedarrangør

Balsfjord og Malangen Historielag