Kulturminnedager i Balsfjord og Malangen – «kulturminner som drivkraft». Kulturmiljøet på Vassmo ved Takvatnet

Ingebjørg Hage

Arrangør: Balsfjord og Malangen historielag

Sted: Vassmoveien 20-22, Takvatnet

Tid: 5. september 17.00 - 19.00

Universelt utformet: Nei

Mangeårig eier og driver av fjellgården Vassmo, Ole Sørensen, viser rundt på tunet og i utmarka. Her er flere eldre, freda og verneverdige bygninger på tunet, tjæremilebotner i utmarka samt den idylliske Vassmo kirkegård. Enkel servering.

Hovedarrangør

Balsfjord og Malangen historielag, sammen med tidligere eier Ole Sørensen.