Kulturminneplanen for Sortland, så langt

Arrangør: Kulturfabrikken Sortland

Sted: Kulturfabrikken, Blåboksen

Tid: Onsdag 11. sept kl 19

Universelt utformet: Nei

Arbeidet med kulturminneplanen for Sortland har pågått ei tid. Den skal ha søkelys på bygningsvern og vern av visuell karakter fra samisk historie i Sortland. Det har vært avholdt møter med folk fra de ulike bygdelag for å få et bilde av hva folk ønske verne av slike kulturminner. Det er meningen at kulturminneplanen skal vedtas politisk dette året. Nå kand du få høre hvor langt det er kommet i arbeidet med den.  I slikt arbeid er det alltid aktuelt å motta innspill fra publikum.