Kulturminneuka på Skedsmokorset

kathleen Thoresen

Arrangør: Huseby gårds venner, Skedsmo historielag, Skedsmo menighet, Skedsmo husflidslag, Husebyspelene og Yddir vikinglag i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum

Sted: Huseby gård og Sten menighetshus

Tid: 13. sept. kl 12.30-15.00, 16. sept. kl 19.00-21.00, 19.-20. sept. fra kl 11.00

Universelt utformet: Nei

Søndag 13. sept. kl 12:30: Pilgrimsvandring

En litt annerledes pilgrimsvandring langs Farseggen, et lite stykke av den lange veien mellom Viken og Nidaros. Danser Ingeborg Trelstad  leder vandringen med «Bør, puls, hvile og omsorg» som stikkord. Start ved Sten menighetshus kl 12.30, retur fra Leirsund med veteranbuss tilbake til Sten for en matbit og prat.

 

Onsdag 16. sept. kl 19:00: Kåserikonsert

Morten Belstad og Ole-Anton Berntsen demonstrerer og forteller om naturinstrumentene lur, bukkehorn, munnharpe og slåttetromme i hovedbygningen til Skedsmo bygdemuseum kl 19.00-21:00.

 

Lørdag 19. – søndag 20. sept. fra kl 11:00: Vikingmarked og vandreteater

Yddir vikinglag med flere har marked og demonstrasjoner på Huseby gård fra kl 11:00 begge dager. Markedet inngår dessuten som kulisser for årets vandreteater om Raumerhæren. Stykket varer 1 time og handler om Olav Digre og tiden før slaget  ved Nitja i 1022. Gjennomføres med publikum og skuespillere i mndre grupper. To forestillinger på lørdag kl 16:00 og 18:00, søndag kl 15:00.

 

Søndag 20. sept. kl 12:00-15:00: Vikingskole, husflidsdemonstrasjoner og mat fra kokegrop

 

Hovedarrangør

Huseby gårds venner