Kunst og boktrykk hånd i hånd

Arrangør: Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Sted: Pressemuseet Fjeld-Ljom. Stigersveien 1, 7374 Røros

Tid: 26. - 29. juli og 4. til 7. oktober, kl. 10-15 alle dager.

Universelt utformet: Nei

Ane Thon Knutsen fra Kunsthøgskolen i Oslo ved settemaskina i Fjeld-Ljom.

Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros er det siste komplette bevarte avishuset i Norden, der besøkende fortsatt kan oppleve hvordan aviser ble laget med blysats og tradisjonell boktrykk. Arven fra 1970-tallet, da denne produksjonen opphørte, ivaretas av en driftig gjeng med frivillige i museets venneforening.

I 2023 har Venneforeningen fått hjelp av lærere og studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) som er med og lager innhold til årets avis, og også selv tar del i det praktiske arbeidet, ved settemaskiner, bygging av titler for hånd og ombrekking av sidene.

Venneforeningen har årlig tre samlinger, da de også har åpne dager i Pressemuseet. Årets to siste samlinger arrangeres som ledd i kulturminnedagene «Levende kulturarv», der det gamle håndverket innen typografi og boktrykk med blysats går hånd i hånd med unge menneskers tilnærming til det samme faget – gjennom sine kunstuttrykk.

Letterpress, som fag og teknikk kalles internasjonalt, vekker økende interesse blant unge kunstnere i Norge, og på arrangement i dagene 4. til 7. oktober blir det anledning til å se trykkingen av avisa til KHiO. Det blir også åpent møte der lærere og studenter forteller om erfaringene fra samarbeidet med Venneforeningen ved Pressemuseet Fjeld-Ljom. Nærmere program kommer. Følg med på www.fjeld-ljom.no.

Hovedarrangør

Levende kulturarv i praksis med f.v. Gunnar Tronesvold, Torbjørn Eng og Jens Hystad ved en av settemaskinene i Fjeld-Ljom. De er mangeårig aktive i Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner.

Medarrangører

Lærerne Ane, Siri og Stefan sammen med elevene Maija, Sara, Max og Margit fra KHiO i Fjeld-Ljom

Sponsorer