Kunstnarløypa på Voss – Kulturarvfestivalen i indre Vestland

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: Bergslitræet - Tintrabakken - "Kunsten"- Dagestadmuseet

Tid: Sundag 15. september lø 11:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Bli med på den nye kunstnarløypa på Voss.
Ein tur med kunst og handverk med røter frå Voss
Oppmøte på Bergslitræet kl 11.00
Me vitjar barndomsheimen til kunstnarbrødene Knut og Brynjulf Bergslien. Store norske kunstnarar som er kjende både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Brynjulf er kunstnaren bak rytterstatua utanfor slottet i Oslo, m.m
Knut er kjendt for måleriet Birkebeinaren og krongingsmåleriet av kong Oscar ll.
Me vandrar forbi Tintrabakken, fyste heimen til Magnus Dagestad, kjend treskjerar og kunstnar og kona Helena Bu.
Saman med treskjerar Styrk Hirt har Magnus delteke på fleire verdsutstillingar.
Turen vidare går innom «Kunsten» Norsk Kunsthandverksskule stifta i 1920 med Magnus Dagestad som styrar.
På «Kunsten» er det open dag og du kan ta turen innom keramikkverkstaden, smia, utstilling og med foredrag om historia til «Kunsten»
Vandringa endar på Dagestadmuseet med omvising og avsluttning av turen. Rosereiret, heimen til Magnus Dagestad, som han var arkitekt for ligg tett ved museet.
Velkomen til Kuntnarløypa
Bill kr 100,- vipps til 720714

Hovedarrangør

Voss Kunst og Kultur

Medarrangører

Stiftinga Bergsliminne

Kulturavfestivalen i indre Vestland

Kontakt

Navn: May Britt Øydvin

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Voss Kunst og Kultur

Telefon: 99441589

E-post adresse: vosskunstogkultur@gmail.com