Kurs i bygningsvern

Arrangør: Kulturfabrikken Sortland KF i samarbeid med Sortland Historielag og Sortland Museum

Sted: Blåboksen i Kulturfabrikken, Strandgata 1, 8400 Sortland

Tid: 16. september 16.00-19.00

Universelt utformet: Nei

Kurs i bygningsvern  

Sted:                    Blåboksen i Kulturfabrikken, Sortland
Tid:                       Torsdag 16. september 2021 kl. 16.00 – 19.00

Kursleder: John Hansen, Konserveringsleder Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Program (3-delt):

  • Om bygningsvern hvor kursleder bruker eksempel fra egen bolig (vinduer, tak, bordkle og noe om interiør)
  • Om tilskuddsordninger
  • Deltakerne har med bilder av egne prosjekt hvor han gir tips og råd

Om kursleder: John Hansen har vært konservator ved Norges arktiske universitetsmuseum siden 1990, og styremedlem i Fortidsminneforeningen avd. Troms i 25 år. Han har restaurert nordlandshuset Nerstua fra 1875 på Tussøy etter antikvariske prinsipper, og rekonstruert naust og uthus fra 1800-tallet på Tussøy ved hjelp av tradisjonelle materialer og bygningstekniker. Hansen har arrangert ulike kurs innen feltet bygningsvern blant annet vindusrestaurering.

Målgruppe: Eiere av vernede eller bevaringsverdige bygninger/bygningsmiljø i Sortland

Arrangører: Kulturfabrikken Sortland KF i samarbeid med Sortland Museum og Sortland Historielag

Påmelding til/ for mer informasjon: mona@kulturfabrikkensortland.no

Frist for påmelding: 5. september

Kurset er gratis