Kvinnfolk i hermetikken- utstilling og foredrag

Ann Kristin Klausen

Arrangør: Helgeland Museum, avdeling Nesna

Sted: museet

Tid: 26.september. 14:00-15:00

Universelt utformet: Nei

Utstillingsåpning «Kvinnfolk i hermetikken». Foredrag og omvisning ved Torunn P. Dagsland. Passer for ungdom og voksne. Gratis. Påmelding innen 25. september. Begrenset antall plasser.

Kvinner i hermetikken er temaet for kunstutstillingen på Helgeland Museums avdeling på Nesna fra 27. september 2020 til 29. oktober 2020. Det er en bildeutstilling som består av 25 bilder produsert av Torunn P. Dagsland fra Stavanger. Utstillingen åpner 26. september 2020, kl. 14.

Torunn P. Dagsland er førsteamanuensis i kunst og håndverk. Hun er ansatt på Universitet i Stavanger hvor hun forsker og underviser ved grunnskolelærerutdanningen i fagdidaktikk og innen ulike praktisk estetiske visuelle emner. I perioder arbeider hun med eget skapende arbeid med tekstile teknikker, silketrykk på papir og tekstil, foto og mixed media.

Utgangspunkt og inspirasjon for bildene i denne utstillingen er «Kvinnfolk i hermetikken», kvinnekulturhistorie fra ca. 1900-1920, livet til de mange kystkvinner fra sør til nord som hadde sin arbeidsplass i hermetikkindustrien. Bildene forteller historier om det å jobbe på fabrikken, om dobbeltarbeid men også om kvinners drømmer.

Dette er en spennende tidsperiode med store endringer i samfunnet både politisk, økonomisk og sosialt. Hermetikkindustrien var fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960-tallet ryggraden i Stavangers økonomi. Hermetikkindustrien binder Stavanger og Nesna sammen. I 1915 etablerte stavangerfirmaet Roaldsø en hermetikkfabrikk på Nesna. Roaldsø sin hermetikkvirksomhet på Nesna ble kortvarig. I 1918 var fabrikken konkurs, men andre overtok og fabrikken var sporadisk i drift til utpå 1930-tallet.

Gjennom alle år med hermetikkindustri utgjorde kvinnene den største andelen av arbeidsstokken, 70- 80 % av de ansatte var til enhver tid kvinner. I stor grad utgjorde kvinnene en anonym gruppe som sjelden ble vist oppmerksomhet, og som derfor også har blitt anonyme i både bedriftshistorier og i den generelle historie. Noen av de kvinnene som jobbet i hermetikken på Nesna har gitt inspirasjon til flere av bildene på utstillingen.

I bildene bruker Torunn P. Dagsland slitte lerretsstoff, gamle korn-, mel- og sukkersekker for å gi uttrykk for ulike tema som handler om kvinnekulturhistorie. Huller, lapper, flekker, gulnet tøy, utvasket tøy og skyggevirkninger blir poesi som hun dikter videre på ved hjelp av broderi. Men tekstilen forteller også sin egen historie. Materialene forteller om slit, flittige hender, dobbeltarbeid, om å være sparsom, om å lappe og stoppe, om å bruke igjen. Dagsland bruker også foto fra 1900- tallet som utgangspunkt for flere av bildene. Noen av fotoene er overført til tavler som er bearbeidet med gips, egenprodusert teksturer i papir, metall, patinering og akrylmaling. Andre foto er bearbeidet til silketrykk som er trykt på gamle stoffer fra begynnelsen av 1900- tallet og kombinert med ulike tekstile teknikker. Enkelte av bildene består også av ulike objekter fra blant annet hermetikkindustrien som er kombinert med ulike tekstile teknikker.

Kunstutstillingen kombineres med en utstilling om hermetikkfabrikkene på Helgeland, produsert av Helgeland Museum. På Helgeland har det vært 18 hermetikkfabrikker. De første ble etablert på 1880-tallet og de siste avviklet rundt 1970. I dag er få minner tilbake. Denne utstillingen består av tekst, bilder og gjenstander.

Utstillingsåpningen er også en del av forskningsdagene.