Arrangør: Kvæfjord kystlag

Sted: Hemmestad Brygge

Tid: Søndag 10. september kl. 11.00

Universelt utformet: Nei

Kåserier
• Historie/Kommunikasjon v/ Ordfører Torbjørn Larsen
• Åttringen v/ Arne Johan Johansen
• Om brygga v/ Asbjørn Hessen

• Garnbøting

• Roing, fisking

Nye og tidligere rokursdeltakere, Velkommen!

Salg av kaffe og noe å bite i.