Langs gamle spor med Tertitten

Erik Borgersen

Arrangør: MiA - Museene i Akershus, avd. Urskog-Hølandsbanen, venneforeningen Tertitten og Norsk modell- og dampforening

Sted: Urskog-Hølandsbanens stasjon på Sørumsand

Tid: 8. sept. 11:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen er en av Norges museumsjernbaner, og er den eneste gjenværende med togkjøring på sporvidden 750 mm. Banen følger 3,6 km av Urskog-Hølandsbanens opprinnelige trasé mellom Sørumsand og Fossum. Materiellet består av flere damplokomotiver, passasjervogner og godsvogner i original og kjøreklar stand.

Søndag 8. september inviterer Tertittens venneforening til aktiviteter som viser hvordan togdriften foregikk i banens driftstid (1896-1960). Publikum kan blant annet få prøve seg på svillespikring, dresin-sykling og manuell sporveksling. Publikum kan også få høre om portalkranen (omlastningskranen), og samt få en demonstrasjon av vannstenderen.

Det blir også mulighet for en togtur med Tertittens historiske togmateriell.  Denne dagen vil togturen være gratis, men billetter må likevel bestilles på forhånd slik at reisende er sikret plass til ønsket avgang.

Det blir også rebusløp og omvisning på museumsområdet.

Velkommen til Tertitten!

Hovedarrangør

Urskog-Hølandsbanen er en avdeling i MIA – Museene i Akershus, og har ansvar for drift, vedlikehold av både bane, bygninger og annet materiell.

Medarrangører

Venneforeningen Tertitten:

Medlemmene i Tertittens venneforening deltar i drift, vedlikehold og utvikling av banen.  På Sørumsand stasjon kan du møte medlemmene som for eksempel konduktør, stasjonsmester, fyrbøter eller lokfører.

NMDF:

Norsk Modell og Dampforening er en gjeng med hobby-ingeniører som holder på med modell-bygging, alt i fra mini-damplokomotiver (live steam), modell-båter, dampmaskiner etc.  ​

Flere ganger om sommeren arrangerer vi minitog-kjøring på vår selvbygde miniatyrbane i Tertittparken på Sørumsand.