Lansering av Ryggedelen av Moss Byleksikon

Arrangør: Mossebibliotekene - Rygge bibliotek i samarbeid med Selskapet til Moss Bys Vel

Sted: Digitalt arrangement

Tid: Tirsdag 8. september kl. 19.00

Universelt utformet: Nei

Dette er et rent digitalt arrangement som strømmes på Mossebibliotekenes facebookside

Hovedarrangør

Mossebibliotekene – Rygge bibliotek i samarbeid med Selskapet til Moss Bys Vel