Levende kulturarv

Arrangør: Arrangører for bygningsverndagene er Anno Domkirkeodden, Statsarkivet i Hamar, Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag og Villa Bergfall.

Sted: Norsk Jernbanemuseum og Domkirkeodden

Tid: 3.september 11:00-16:00

Universelt utformet: Nei

3. september er det igjen klart for Kulturminnedagen hos Norsk jernbanemuseum og Domkirkeodden. Dette er blitt et årlig, felles arrangement for museene, og i 2023 er også Bygningsverndagen invitert med.

Tema for Kulturminnedagene 2023 er «Levende kulturarv». Her vil vi blant annet vise tradisjonshåndverk og restaurering av jernbanevogner. Det vil være åpne hus, vandringer, natursti, aktiviteter, minitoget Knertitten og Tertittoget. Sammen med husflidslag, historielag, bygdekvinnelag, venneforeninger og andre foreninger byr vi på en hyggelig familiedag!

Verksted for slektsgransking og spor etter jernbaneslekt. Norsk jernbanemuseum har en betydelig samling fysiske og digitale kilder over jernbanepersonale i museets bibliotek. Sammen med Statsarkivet i Hamar og Slekt og Data Hedmark, som har spisskompetanse innenfor slektsforskning, presenteres ulike kilder til slektshistorien.
Det vil bli omvisning i bibliotekets kilder, miniforedrag og individuell veiledning.
Slektsforskerverkstedet er gratis, men skal man delta på de øvrige arrangementene i Kulturminnedagen, må museumsbillett løses.

Bygningsverndagen i Hamar er arrangementet for alle som er glade i gamle hus og opptatt av å ta vare på bygningsarven. Eldre bygninger og bygningsmiljøer er i økende grad truet av endringer og rivning i stedet for reparasjon og gjenbruk. Arrangementet kan sees på som en motvekt til denne trenden. Publikum får møte håndverkere og andre eksperter på gamle hus, innbo og hager. Hedmarkstunet fylles med demonstrasjoner av ulike håndverk, informasjonsstands, foredrag og salg av produkter.
Målsetningen er at besøkende skal få svar på alle spørsmål de måtte ha om gamle hus!

Med en felles museumsbillett kan man oppleve alt dette.