Levende kulturarv på Oppdalsmuseet

Oppdalsmuseet

Arrangør: Oppdalsmuseet, Oppdal Kulturhus KF, Oppdal Historielag, Oppdal Frivilligsentral

Sted: Oppdalsmuseet, Museumsveien 11, 7340 Oppdal

Tid: 10. september kl. 12:00 - 17:00

Universelt utformet: Nei

Markeringen av Kulturminnedagene 2023 på Oppdalsmuseet vil ta for seg temaet «Levende kulturarv» gjennom utveksling av tradisjonshåndverk, både lokale og fra andre kulturer. Hvordan kan vi bruke gamle teknikker og håndverkstradisjoner slik at de blir relevante og attraktive også i dag. Vi ønsker også at det blir en arena som kan føre til nysgjerrighet og kunnskapsøkning for barn og unge når det kommer til levende håndverkstradisjoner og kulturarv. Det vil bli aktiviteter for alle aldre.

Velkommen til Oppdalsmuseet!