MARKERING AV KULTURMINNEDAGENE 2019

Arrangør: FRØYA HISTORIELAG

Sted: GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE

Tid: 04. oktoer 2019 14:30-17:00

Universelt utformet: Nei

MARKERING AV KULTURMINNEDAGENE 2019 – TEMA «FREMTIDENS KULTURARV»

Frøya Historielags styre har drøftet saken og har også denne gangen vedtatt å ta utfordringen.

Som tema har Frøya Historielag, som naturlig er, valgt fiske og havbruk.

Som verktøy har vi valgt å bruke en film fra 1972 som ble produsert i på Frøya av Canadian National Filmboard ved navn «Fish farming in Norway» samt vår egen historiske film om samme tema, «De første», som ble laget i 2000.

Vi har nå innledet samarbeid med Guri Kunna Videregående skole, Frøya, som har undervisningstilbud innenfor fiskeri og havbruk. Elevene som har disse fag vil bli engasjert til å definere vår lokale, nasjonale og kanskje internasjonale identitet og hvordan de tenker at næringen skal utvikles i fremtiden, også med tanke på klima og miljø.

Historielagets styre ville I utgangspunktet fastsette en dag i løpet av perioden 7.-15- september for et offentlig arrangement på Guri Kunna Videregående skole, Frøya, hvor elevene skulle presentere sitt arbeide, og i denne sammenheng få i gang en diskusjon med publikum.

Det viste seg at de aktuelle elevene var ute i praksis og at arrangementet måtte skyves ut i tid til 04. oktober for at det skulle kunne finne sted.

Barne- og ungdomsskolen vil bli invitert til arrangementet.