Med blytyper inn i framtida

Arrangør: Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Sted: Avishuset Fjeld-Ljom, Stigersvn 1, Røros

Tid: Fredag 20. sept. kl 16-18

Universelt utformet: Nei