Minnene om andre verdenskrig og Frosta

Arrangør: Frosta Historielag

Sted: Krigsruinene ved Ulvik, Frostavegen, 7633 Frosta

Tid: Lørdag 14.september kl 1200-1330

Universelt utformet: Ja

Ved å ta utgangspunkt i krigsruiner ved Ulvik vil en orientere om hva som befant seg av tyske installasjoner under andre verdenskrig her ved Ulvik.

Dette skjer ved muntlig orientering og i form av bilder – både lokalt tatt bilder, samt bilder hentet fra ulike nettsider.

Hva ønsker vi å fortelle den oppvoksende generasjonen om bygda vår og andre verdenskrig?

Hovedarrangør

Frosta Historielag

Kontakt

E-post adresse: b-juberg@online.no