Møllesalongen: Bilbyen Moss

Arrangør: Østfoldmuseene, Moss by- og industrimuseum

Sted: Moss by- og industrimuseum

Tid: 8. sept. 19:00

Universelt utformet: Nei

Bilen – finnes det et bedre symbol på de siste hundre årene enn nettopp personbilen? Mange forbinder det firhjulte kjøretøyet med personlig frihet, fart og innovasjon. Samtidig ser mange bilen som et symbol på alt som er galt med moderne samfunn: forurensning, klimaendringer og ødelagte byrom.
I Moss møtes disse to motsetningene. På en side, var Moss lenge selve bilbyen i Norge, og det var her den første suksessrike bilfabrikken i landet lå på Kambo. På en annen side, plages mossinger i dag av skyggesidene ved biltrafikken, som de eviglange køene over kanal- og rådhusbrua.

Bli med når vi legger bilbyen Moss under lupen. I dette foredraget vil kulturhistoriker Erik Tresselt og kultursosiolog Fredrik Wilhelmsen sette bilbyen Moss inn i en større sammenheng. De forteller både historien om bilfabrikken på Kambo, og historien om hvordan bilen har endret og preget Moss som by – fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til dagens kø over kanalbrua.

Som en del av Kulturminnedagene 2022 åpner vi de indre gemakker i museet, og inviterer til et nytt intimt arrangementskonsept i museets stemningsfulle gule Møllesalong.

Pris: 90 kr. Billetten gir også inngang til museets utstilling, De som var, vi som er.