Moses og Christie på Eidsvoll 1814

Arrangør: Nordmøre Historielag og Nordmøre museum

Sted: Christiegården, Håndverkrerforeningen, 2. etasje, Hollendergfata, 6509 Kristiansund N

Tid: 7. sept. 19-21

Universelt utformet: Nei

Nordmøre museums forskningsleder Odd W Williamsen forteller om Eidsvollsmennene John Moses og Wilhelm F K Christie, som vokste opp sammen i Vågen i Kristiansund. Moses var klippfiskeksportør og kjempet for fri handel, Christie var embetsmann og diplomat.

Hovedarrangør

Nordmøre Historielag

Medarrangører

Nordmøre museum

Kontakt

Navn: Odd W Williamsen

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Stiftelsen Nordmøre museum

Telefon: 91348482

E-post adresse: odd@nordmore.museum.no