Motoren – drivkraft for fartøy og frivillighet!

To motorer og interesserte folk

Arrangør: Øksnes kystlag, Øksnes Frivilligsentral, andre lag og foreninger

Sted: Løftingen

Tid: 2. og 3. september

Universelt utformet: Nei

Fredag 2. september klokka 18.00: Åpent arrangement om Frivillig arbeid.

Innhold:

A: «MOTOREN I FRIVILLIG ARBEID» Kåseri hvordan den menneskelige «motoren» fungerer i et lag eller ei forening, hva som skaper framdrift, hvorfor ting havarerer.

B: EN FLÅTE MED STERKE MOTORER. Presentasjon av noen noen av kommunens lag og foreninger. Her fremmer vi også de flerkulturelle foreningene og foreninger som har barn og ungdom som motorer.

Enkel bevertning

 

Lørdag 3. september klokka 11-14

MOTORENE. Kystlaget er stolt av å ha samlet inn ca. 50 gamle motorer. Vi presenterer ei utstilling av 10 av motorene, som kan gi ei brei målgruppe et historisk innblikk i utviklinga av motorisert drivkraft i kommunen.

(Lenke som viser arbeid med den lokalprodusert Bønesmotoren i Øksnes kystlag: https://www.facebook.com/100009101184699/videos/2510647282581953/ )

ÅPEN KAFÉ

Hovedarrangør

Øksnes kystlag har vel 90 betalende medlemmer, og gjennomfører årlig en rekke tiltak .I forbindelse med kulturminnedagene i 2022 vil vi samarbeide både med Øksnes kommune; Øksnes Frivilligsentral , lag og foreninger i kommunen. Opplegget vil være en videreføringa av vårt opplegg i juni 2022, «Fest i Frivillighet», og i kulturminnedag-arrangementet i september inviterer vi til tema «Motor» – både som moderne kulturminner og som metafor for frivillig arbeid