Myre Havn – liv og røre i jernalderen, i dag og i framtida

utgravd av arkeolog Olaus M. Nicolaisseni 1919, Fotografiene er gjort av Tromsø Museum.

Arrangør: Øksnes Kystlag, Øksnes Historielag, Fiskerkvinnelaget Tendringen og Øksnes kommune

Sted: Kattneset, Primex AS og i Myre Havn

Tid: 1. – 3. september

Universelt utformet: Nei

Fredag 1. september
Myre Havns arkeologi og historie fram i lyset!

Opplegg for klasse 7 A ved Myre skole.
Ansvarlig: lærer Ann Elise Ekran i samarbeid med Øksnes Historielag og Øksnes Kystlag (Ikke åpent for publikum)

Lørdag 2. september

Kl. 11:00 – ca. 13:00

Havnevandring med historiefortelling rundt Myre Havn.

Oppstart på Kattneset, Sommarøya. Avslutning på Primex, Myre.
Nestor Gunnar Jarl Klo i bedriften Gunnar Klo AS vil være forteller på vandringa. Viktig: Publikum må kle seg etter været og ha godt fottøy.
Ansvarlig: Øksnes Historielag.

Kl. 11 – ca. 14:30

Havnekafé med tradisjonsbakst i kantina på Primex AS

Ansvarlig: Fiskarkvinnelaget og Øksnes Kystlag

Søndag 3. september

Program for Kulturminnedagene i Øksnes:

1.-3. september 2023

 

17:00 – ca.19:00 Sted: Kommunestyresalen, Øksnes rådhus Myre Havn – kulturminner og utvikling (seminar) Enkel kaffeservering ved oppstart

«Myre – et tettsted blir til»

v/arkitekt Tarald Lundevall

«Er Myre Havnet interessant kulturminne? Er det i så fall et problem for liv og virke på Myre?»

V/arkeolog og professor emeritus Reidar Bertelsen

«Tro og overtro rundt hav og land»

Lokalhistoriker og forteller Yngvar Gustavsen

«Hva må bedre fram i lyset av havnas arkeologi og histore?»