Myre havn – liv og røre i jernalderen, i dag – og i framtida

Arrangør: Øksnes kommune, næringslivsaktører, Øksnes historielag, Fiskarkvinnelaget og Øksnes Kystlag

Sted: Myre havn

Tid: 1. – 3. september

Universelt utformet: Nei

Viser Myre Havn rundt 1960 Viser Myre havn før utfyllinga av Kartneset

Hovedarrangør

Øksnes kystlag

Medarrangører

Øksnes historielag

Fiskarkvinnelaget Tendringen

Øksnes kommune

Næringsaktører i Myre havn