Arrangør: Sortland Museum og Sortland Historielarf

Sted: Kulturfabrikken, Sortland

Tid: Torsdag 15. oktober kl 19

Universelt utformet: Nei

Foredrag om krigen, Narvik 1940  

Jan P Pettersen som er fra Narvik har fordypet seg i krigshistorien fra Ofoten. Han har også tidligere fortalt og skrevet om dette, og i boka «Kampen om historien» har han særlig vært opptatt av de mytene som ble skapt om  krigen  i Ofoten. Han mener at sannheten om hva som foregikk i Narvikfjellene  krigsdagene 1940 ikke er kommet fram og at forhold er blitt fortiet.                                                                                                Nå  har han skrevet ny bok om dette, «Narvik 1940». I denne boka rettes oppmerksomheta på den heroiske innsatsen som norske soldater gjorde i 6.kompaniet samt de to norske brigader. Disse maktet å drive de tyske soldater mot svenskegrensa – med da kom ordren fra forsvarets ledelse om  kapitulasjon.

Foredraget varer litt  over en time.

Inngang kr 100,-

Boksignering