Norsk tradisjonstrikk

Torunn Neerland

Arrangør: Nærøy Frivilligsentral

Sted: Nærøy Frivilligsentral

Tid: 9. september kl 11.00

Universelt utformet: Nei

Vi vil ta for oss temaet «Norsk tradisjonstrikk» sett i lys vår kulturarv.
Dett vil formidles gjennom fortelling og utstilling.