Nye møter – felles arv

Arrangør: Ås Husflidslag, Ås bibliotek, Ås Kulturhus, Ås internasjonale kvinnegruppe, Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås

Sted: Ås bibliotek og Kulturhus

Tid: 4. sept. 11:00 - 16:00 og 8. sept. 19:00 - 21:00

Universelt utformet: Nei

Lørdag 4.9.  Aktivitetsdag i Borggården ved Ås Kulturhus 

Ås Husflidslag blir 25 år i høst og i den anledning  inviterer vi store og små i Ås og omegn til utstilling og aktivitetsdag. Vi vil presentere en rekke tradisjonelle håndverks- og husflidsteknikker – og det blir mulig å prøve seg på flere av disse.

Visste du at det finnes en Rødliste for truede håndverksteknikker? Noen av disse vil du kunne få se utøvd i praksis og andre vil bli presentert.

Har du et gammelt arvestykke og lurer på hva det er og hvordan det er laget ? ta det med deg så kan vi kanskje sammen finner svaret.

Ås internasjonale kvinnegruppe vil servere smakebiter fra det russiske kjøkkenet.

 

Onsdag 8. september «Norske strikkemønstre – et universelt språk» – foredrag ved Annemor Sundbø 

Etter foredraget vil det legges opp til samtaler rundt temaet med vekt på å bli kjent med hva vi har felles på tvers av kulturer, utveksle perspektiver og finne hva vi kan lære av hverandre.

Annemor Sundbø er en unik kulturbevarer og kulturformidler. Hennes livsverk dreier seg om tekstil og tekstilhistorie. Hun er utdannet ved Kunsthåndverksskolen i Bergen og Statens lærerskole i forming i Oslo. Hun har fått mange utmerkelser og priser for sitt arbeid, som Kongens fortjenestemedalje, Norges husflidslags fortjenestemedalje for bevaring og videreføring av kulturverdier i inn- og utland, en hel rekke kulturpriser og litteraturpriser. Hun har hatt en mengde utstillinger knyttet til strikkehistorien, er en mye brukt foredragsholder, og er også kjent som formidler utenfor landets grenser. Hun er statsstipendiat.

I 2019 utga hun boka Koftearven. Historiske tråder og magiske mønstre» Hun fikk Sørlandets litteraturpris for den boken, og skrev juryen:

 «Annemor Sundbøs «Koftearven» setter koftekulturen, som gjerne anses som en urnorsk tradisjon, inn i et globalt, tverrkulturelt og historisk perspektiv med røtter fra store deler av verden. Hun stiller spørsmål ved om de norske koftemønstrene er så helnorske som vi velger å tro. Boka tar for seg myter og hypoteser om opprinnelsen til den norske mønstertradisjonen som  har utviklet seg gjennom generasjoner, påvirket av religion, overtro, politikk, samfunnsøkonomi, og ikke minst mote. Sundbø gir i boka et perspektiv på verdien av fortidas strikkekunst som har utviklet seg til vår tids norske nasjonalskatt…»

Hovedarrangør

Ås Husflidslag er et lokallag i Norges Husflidslag.

Vår verdier er bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdighet og vi arbeider for å oppnå dette også i vårt lokalmiljø

 

Medarrangører

 

«Ås internasjonale kvinnegruppe binder bygda sammen gjennom deltakelse, dialog og samhandling i felles nettverk»

Målsettingen for Ås internasjonale kvinnegruppes (ÅIK) arbeid er å jobbe for bedre inkludering av nybosatte og personer med minoritetsbakgrunn, spesielt kvinner, i lokalsamfunnet. Vårt mål er å øke forståelse av/om og samhandling med nordmenn og innbyggere med minoritetsbakgrunn på tvers av kulturelle, religiøse og etniske forskjeller. Vi ønsker å supplere det kommunale arbeide med integrering av nyankomne og nybosatte innvandrere. Samtidig håper vi på å vinkle våre aktiviteter slik at vi kan verve flere ungdommer til våre rekker.

Ås bibliotek

Bibliotekene i Ås er en viktig kunnskaps- og kulturformidler og møteplass, med varierte arrangementer gjennom året. I forbindelse med Kulturminnedagene vil de hente fram bøker om håndverksteknikker og enkelte av aktivitetene vil foregå i bibliotekets lokaler.

Ås internasjonale kultursenter

Kulturskolen i Ås har etablert Ås internasjonale kultursenter som et ressurssenter for det flerkulturelle miljøet i kommunen. De jobber med informasjon og tilrettelegging av kulturtilbud for bl.a. innvandrere og vil senere i høst presentere Xenophobia-prosjektet, som er et kunstfaglig opplegg som jobber mot utenforskap og fremmedfrykt, og for inkludering. Tiltaket retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.

Ås kulturhus – store kulturopplevelser, et lite steinkast unna!
Du skal ikke behøve å reise langt for å oppleve noe stort. Ås kulturhus byr på teateroppsetninger, revyer, sang- og danseforestillinger, bibliotek og kino – noe for enhver smak, og enhver aldersgruppe. Kulturhuset brukes dessuten av en rekke lag og foreninger, og lokalene våre anvendes også i forbindelse med kurs og seminarer. Ås kulturhus er og skal være en givende og spennende møteplass for lokalmiljøet – rik på opplevelser for alle våre besøkende. Hjertelig velkommen til Ås kulturhus!