Offisiell gjenåpning Fiskvikrokkdalsdammen i Rendalen

Arrangør: John Fiskvik

Sted: Fiskvikrokkdalsdammen, Fiskvikrokkdalen, 2485 Rendalen

Tid: 7.sept. 14:00 - 19:00 ved Fiskvikrokkdalsdammen og søndag 8.sept. i Dampbåtvika

Universelt utformet: Nei

Fiskvikrokkdalsdammen (høyt prioritert fløterinnretning – nålestikkedam) har gjennomgått en fullstendig restaurering gjennom de siste 3 år (påkostet ca. NOK 1,3 mill.) – tilpasset universell utforming. Gjenåpnes formelt i tilknytning til offisiell kulturminnedag i Rendalen lørdag 7.september 2019. Viktig kulturminne og utfartssted/signaturopplevelse i Rendalen.

Fiskvikrokkdalsdammen ble bygget i 1858 og ble brukt til fløting i Rokka frem til 1919. Gjenåpnes offisielt 100 år etter at de sist var i bruk i fløtinga. Dammen er en av få gjenværende og intakte tømmerkistedammer i landet. Taket, som er satt opp over de to tømmerkistene, er sjeldent. Dammen er en god representant for større tredammer brukt til tømmerfløtning i landets største skogfylke Hedmark. Dammen ble delvis restaurert i 1994, men ettersom denne var mangelfull er dammen nå helt restaurert, og mye av det arbeid som ble gjort i 1994 er gjort på ny (fra grunnen av). Dammen er sammen med M/S Storsjø svært viktige representanter for en viktig periode for oppbygging av Rendalssamfunnet. Skogbrukets kulturminner og kulturmiljøer er et høyt prioritert tema i kulturminneplanen «Kulturminner for Hedmarks fremtid» som fylkeskommunen har utarbeidet. I Hedmark fylkeskommunes handlingsplan for fløyterinnretninger er Fiskvikrokkdalsdammen prioritert på topp i gruppen for «Høyt prioriterte anlegg». I denne gruppen finner man de anleggene som vurderes å ha den høyeste kulturhistoriske kildeverdien.
Fiskvikrokkdalsdammen har som nålestikkedam en spesiell utforming. Den vurderes å være den eneste bevarte fløterdam i Hedmark hvor det er takoverbygg også over damarmene. Disse takene ble istandsatt i 1994, men viste seg å være mangelfullt restaurert – og mer enn 1.800 takspon måtte skiftes ut. Se vedlagt rapporter. Det aktuelle prosjektet dreier seg om å gjenåpne dammen og området som et viktig kulkturminne og en attraktiv signaturopplevelse i Rendalen. Sees i sammenheng med M/S Storsjø – som er et annet av Rendalens 40 registrerte fløteinnretninger, hvorav de fleste er i svært dårlig forfatning. Gjenåpningen vil være en del av Rendalen offisielle kulturminnedag i 2019, og kulturinnslag og informasjon (kunnskap) om historien vil være en viktig del av opplegget.

Poenget med arrangementet er å synliggjøre en av våre viktigste kulturminner knyttet til en epoke hvor skogsarbeid og fløting var helt sentrale inntektskilder for våre innbyggere. Vikitg at denne del av historien tas vare på (som M/S Storsjø). Knyttes dessuten til Norges offisielle kulturminneuke /kulturminnedag, og programmet vil være sentralt i Rendalen kulturminnedag 2019. Kun lokale kunstnere benyttes for det aktuelle kulturprogrammet. Tilsvarende også mht tekniske løsninger og servering.

En viktig målsetning er å gjøre den aktuelle tidsepoken ytterligere bedre kjent i Rendalen og for besøkende/eiere av fritidsboliger. Gjøre Fiskvikrokkdalsdammen kjent for alle rendøler og tilreisende. Etterlatt inntrykk av dagen skal dessuten være opplevelse for de tilstedeværende. Og et så stort prosjekt som denne restaureringen har vært er viktig å «feire» – for hele Rendalen.

Planleggingen av arrangementet er tilnærmet 100 % klart. Alle avtaler er inngått – blant annet med lokale kunstnere og frivillige. Avsluttes med turer med M/S Storsjø søndag 8.september. Arrangementet ved Fiskvikrokkdalsdammen gjennomføres i sin helthet lørdag 7.september:
Kl.11.00.13.30 – Turer med M/S Storsjø fra Dampbåtvika på Storsjøens østside (2-to km. sør for Åkrestrømmen)
Kl.14.00-15.00 – Servering av bålkaffe og forfriskninger v/Fiskvikrokkdalsadammen
Kl.14.40 – Musikk    / underholdning
Kl.15.00 – Velkommen/innledning/historie v/John Fiskvik
Kl.15.15 – Hilsningstaler v/blant annet Anno Museum og Kulturminnefondet m.fl.
Kl.15.45 – Kulturinnslag v/våre beste lokale kunstnere/musikere
Kl.16.00 – Dammen «settes» v/Lilleodden Håndlaft
Kl.16.10 – Offisiell åpning v/ordfører Illevold
Kl.16.25 – Dammen åpnes / vannet fosser nedover (tillatelse fra NVE)
Kl.16.30 – Servering; grillmat, min.vann, bålkaffe, bløtkake
Kl.17.00 – Mini konsert v/lokale kulturarbeidere
Kl.17.30 – Påfyll bålkaffe/kaker og forfriskninger
Kl.18.00 – Avslutning og oppsummering v/næringssjef/kultursjef
Kl.18.15 – Omvisning og info om setergrenda Fiskvikrokkdalen (frivillig)

Søndag 8.september
Kl.12.00-16.00         Turer med M/S Storsjø fra Dampbåtvika

Hovedarrangør

John Fiskvik, Moraveien 776, 2485 Rendalen

Medarrangører

Sponsorer

Rendalen kommune, Hedmark fylkeskommune, Statskog, LO i Nord-Østerdal, Fellesforbundet avd.650