OM GÅRDEN INGIER I ULLENSAKER OG OM NOEN AV GÅRDENS BEBOERE SAMT LITT OM SLEKTEN INGIER

Arrangør: Børge-Borgere

Sted: Borgen klubbhus, Gamle Kongsvingerveg 25, 2040 Kløfta

Tid: Tirsdag 3. november kl. 19.00-21.00

Universelt utformet: Nei

Den gamle gården Ingier i Ullensaker fra 1600-tallet har huset en rekke kjente personer opp gjennom århundrene. Blant dem finner vi både offiserer og kunstnere. Den norske maleren Ørnulf af Fjordene Salicath er en av dem som er født på Ingier.