Oselvarfestival

Arrangør: Fortidsminneforeningen, Oselvarlaget og Oselvarverkstaden i samarbeid med kultureininga,

Sted: Oselvarverkstaden og Oselvarnaustet

Tid: 7.sept 11.00-16.00

Universelt utformet: Nei

Oselvarfestivalen og Handverksdagen i Vognhallen og Oselvarnaustet/-verkstaden er starten på Kulturminnedagane 2019.
Det er viktig å halda tradisjonshandverket og båtbyggjartradisjonen i hevd både for å ivareta kunnskapen som ligg i utøvinga av handverket, og for at ein som handverkar kan setta i stand gjenstander og bygg der slik kunnskap er naudsynt.

Det vert program for heile familien og demonstrasjon av handverk i teknikkar som karveskurd, fletting av kipe og knivlaging.

12.00 – 15.00 Open verkstad. Borna kan lage seg strikkbåt.Presentasjon av prosessen kring oppmåling av båt kl 12.00.

11.00 – 16.00   Demonstrasjon av ulike handverk i Oselvarnaustet
Kapproping med Oselvar
Musikk ved Os mannskor og Os durspelsamskipnad
Enkel servering

Det vert Oselvardrosje mellom hopen ved Oselvarnaustet og havno ved Vognhallen.