«På eget ansvar?» Tvangsevakueringen av Nord-Troms

Arrangør: Nord-Troms museum, Lyngen kommune og Lyngen historielag

Sted: Folkebiblioteket i Lyngen

Tid: 12. september kl. 18.00

Universelt utformet: Nei

Foredrag om tvangsevakuering av Nord-Troms. Foredragsholder konservator/sosialantropologHeidi Stenvold.