På skinner med Tertitten

Arrangør: Venneforeningen Tertitten og MIA - museene i Akershus, avd. Urskog-Hølandsbanen

Sted: Tertittens stasjon på Sørumsand

Tid: 3. sept. 11:00-15:00

Universelt utformet: Nei

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen er en av Norges museumsjernbaner, og er den eneste gjenværende med togkjøring på sporvidden 750 mm. Banen følger 3,6 km av Urskog-Hølandsbanens opprinnelige trasé mellom Sørumsand og Fossum. Materiellet består av flere damplokomotiver, passasjervogner og godsvogner i original og kjøreklar stand.

Søndag 3. september inviterer Tertittens venneforening til aktiviteter som viser hvordan togdriften foregikk i banens driftstid (1896-1960). Publikum kan blant annet få prøve seg på svillespikring, dresin-sykling og manuell sporveksling. Publikum kan også få høre om hvordan den nyrestaurerte portalkranen (omlastningskranen), og samt få en demonstrasjon av vannstenderen.

Publikum kan også få kikke nærmere på Tertittens historiske togmateriell – både passasjervogner og lokomotiv.  På grunn av de skadene som uværet Hans har påført banen blir det ikke ordinær togkjøring, men Norsk modell- og dampforening tilbyr kjøring med mini-tog.

Det blir også rebusløp og omvisning på museumsområdet.

Alle aktiviteter på museumsområdet er gratis.

Velkommen til Tertitten!

 

Hovedarrangør

Venneforeningen Tertitten.

Medlemmene i Tertittens venneforening deltar i drift, vedlikehold og utvikling av banen.  På Sørumsand stasjon kan du møte medlemmene som for eksempel konduktør, stasjonsmester, fyrbøter eller lokfører.

Gruppebilde som viser medlemmene i Tertittens venneforening
Venneforeningen Teritten. Foto: Carl-Fredric Salicath

Medarrangører

MIA – museene i Akershus, avdeling Urskog-Hølandsbanen.