På tur med M/S Storsjø

Arrangør: Rendalen næringsforening

Sted: Åkrestrømmen kulturpark

Tid: Lørdag 5. sept. kl. 14 - 18

Universelt utformet: Nei

Bli med på 45 minutters turer med historier om Storsjøen og båten. Vi kjører altså flere turer i tidsrommet mellom kl 14 og 18.
Turene er gratis for store og små!
Men Venneforeningen M/S Storsjø vil selvsagt gjerne ha deg som medlem, og medlemskap er mulig å få kjøpt ved avgang ?
Vi vil selvsagt forholde oss strengt og lojalt til gjeldende smittevernregler