Pilgrimsvandring over Farseggen

Javier Berrocal

Arrangør: Huseby gårds venner, Skedsmo menighet og Skedsmo bygdemuseum

Sted: Start fra Sten menighetshus, Gjoleidveien 5, 2019 Skedsmokorset

Tid: 13. sept. 12:30 - 15:00

Universelt utformet: Nei

Velkommen til en litt annerledes pilgrimsvandring langs Farseggen, et stykke av den lange veien mellom Viken og Nidaros.

Vandringen starter kl 12.30 utenfor Sten menighetshus og ender ved Leirsundbrua. På veien blir vi ledet av danser Ingeborg Trelstad som har bør, puls, hvile og omsorg som stikkord for vandringen.

Veteranbuss kjører tilbake til menighetshuset for en matbit og prat.

Hovedarrangør

Huseby gårds venner

Medarrangører

Skedsmo menighet, Skedsmo bygdemuseum, og Skedsmo historielag