Poesi og poteter

Dronegutta

Arrangør: Nes bibliotek, Nes kommune og Raumnes historielag

Sted: I og rundt kirkeruinene

Tid: 11. sept. 12:00-17:00

Universelt utformet: Nei

Nes bibliotek tar initiativet til å feire frivillighetens år, folkeminnedagene og Eidsivatingets 1000-års markering ved Nes kirkeruiner søndag 11. september kl 12-17. Intensjonen er å lage et folkemarked der publikum blir kjent med ulike lag, foreninger og næringer, får innsikt og kunnskap om historie, kultur og landbruk knyttet til bygdas tradisjoner og røtter. Dette skal være en møteplass hvor bygdas mangfold vises fram. Det skal favne bredt – derfor kaller vi det «Poesi og poteter» – påfyll for både kropp og sjel!

Hovedarrangør

Medarrangører

Sponsorer