«Pyntehåndduker og kjøkkensett»

Arrangør: Frosta Bygdemuseum i samarbeid med Frosta Husflidslag

Sted: Frosta Bygdemuseum, Logtun

Tid: Søndag 8.september 12:00-15:00

Universelt utformet: Nei

Denne dagen vil Bygdemuseet og Husflidslaget stille ut pyntehåndduker og kjøkkensett i bygdemuseets lokaler.

Hensikten er selvsagt å vise hvordan ting ble gjort tidligere, samtidig som det forhåpentligvis kan føre til at ungdommer

kan få interesse av å ta opp en skikk som virker for å ha trange levekår i vår moderne tid.

I tillegg skal Bygdemuseet og Husflidslaget selge kaffe og noe å bite i.

Hovedarrangør

Frosta Bygdemuseum, 7633 Frosta

Medarrangører

Frosta Husflidslag, 7633 Frosta