Tor Magne Andreassen

Arrangør: Bodø og Omegns Turistforening og Meløy Turlag (et lokallag i Bodø og Omegns Tf)

Sted: Fykanberget via Papphuset til Namnlaushøgda

Tid: 8. september kl 8.00-15.00

Universelt utformet: Nei

Begge aktørene har ansvar for restaurering av ’Papphuset’ (ei gammel anleggsbrakke ifm kraftutbygging) samt vedlikehold av ’Rallarstien’ som var anleggsvei for kraftutbygginga.
Begge har vernestatus.

Stien skal i sommer få ut 4 informasjonstavler/skilt som skal formidle sentrale punkt i kraftutbygginga fra 1920-tallet og framover.  I tillegg er det restaurering av enkelte deler av traséen.

Papphuset er under restaurering og har beregnet delvis åpning som DNT-hytte 8. september 2024.

Vi har tatt opp tradisjonen med en årlig Rallarmarsj fra parkeringsplass Fykanberget, via Papphuset og opp på fjellet. Stien er ca 5 km lang og har ca 500 høydemeter

Selve den historiske vandringa vil skje lørd 7 eller søndag 8 september.

Det arrangeres som er turmarsj med påmelding. Ved start vil deltakeren få en enkel brosjyre som i kortform presenterer stien og anleggsbrakka.

Oppe ved Papphuset vil det være matstasjon (kaffe/vafler ol), en åpningsseremoni/omvisning i hytta, samt kulturelle innslag.

På endestasjonen på fjellet er det busstransport ned til kystriksveien/parkeringsplass.

Hele Rallarstien er og beskrevet på UT.no. Der vil det være info om skiltplassene, turposter, samt lenker til videre informasjon om denne historisk viktige perioden i nord-norsk industri-/vasskraftutbygging. Nettadresse er her  (https://ut.no/liste/501728)

Hovedarrangør

Bodø og Omegns Turistforening

Medarrangører

Meløy Turlag

Kontakt

Navn: Berit Irgens Irgens

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Bodø og Omegns Turistforening

Telefon: 75521413

E-post adresse: bodo@dnt.no

Sponsorer

Foreløpig ingen, men hvis vi ikke får tilskudd fra kulturvern.no, vil vi forsøke å finne andre sponsorer.