Riksantikvaren kjem til Aurland

Arrangør: Aurland kommune, kultureininga m. Riksantikvaren

Sted: Kommunestyresalen

Tid: Laurdag 4. Sept.15:00-16:00

Universelt utformet: Nei

Har du lust å vita meir om korleis du søker opp og registrerar lokale kulturminne? Riksantikvaren gjev informasjon og opplæring i kulturminnesøk for lokalbefolkninga i Aurland.

Påmelding til: Camilla.Marie.Hansen@aurland.kommune.no/ 99318551

Hovedarrangør

Aurland kommune, kultureininga

Medarrangører

Riksantikvaren