Seminar om trevirkekvalitet

Nærøyfjorden Verdsarvpark

Arrangør: Nærøyfjorden Verdsarvpark og Fortidsminneforeningen (Indre Sogn lokallag)

Sted: Vikjahalli

Tid: 4. sept. 11:00 - 18:00

Universelt utformet: Nei

Fagdag med fokus på trevirkekvalitet. Sentrale tema denne dagen er kva det er som har innverknad på kvaliteten i trevirket, kva som skil godt trevirke frå dårleg trevirke, viktigheita som kvalitetsvirke har når ein skal reparere hus, utfordringar og krav som klimaendringane stiller til trevirkekvaliteten mm.

Seminaret er ope for alle som har nytte eller interesse for emnet.