Skjærret – freda fjøs på Melby og produksjon av hagegjerde

Riksantikvaren

Arrangør: Balsfjord og Malangen historielag

Sted: Roger Melbys fjøs på Skjæret, Strandveien 102, Storsteinnes

Tid: 9. september 13.00-16.00

Universelt utformet: Nei

Roger Melby har et freda lite fjøs etter bonden og tømreren Henrik Larsen, som var en av tre valgte representanter fra Finmarkens amt til Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814. Roger forteller om istandsettingen av fjøset til grunnlovsjubileet i 2014. Han leder også arbeidet med produksjon av hagegjerde på gammelmåten av emner fra skogen. Gjerdet skal neste sommer settes opp i Museumshagen (Balsfjord hagelag) ved historielagets hus Mynten, ved Fjordmuseet. De som vil lære å lage gammeldags hagegjerde oppfordres til å ta med egen kniv og øks for å være med på arbeidet. Barna spikker – ta med egen kniv som egner seg til barn.

Enkel servering.

Hovedarrangør

Balsfjord og Malangen historielag.

Medarrangører

Balsfjord hagelag.