Skuledag på Stavset internatskule

Arrangør: Hjørundfjord kulturvernlag

Sted: Hjørundfjordstranda 1236

Tid: 15.sept. 09:00- 15:00

Universelt utformet: Ja

Stavset inernatskule er ein skule bygd for barneskulen og tatt i bruk i 1915. Skulevegen var for farleg på grunn av ras, så borna måtte flytte på internaskule då dei starta på skulen, 7 år gamle.

Skulen står nøyaktig slik den vart bygd. Hjørundfjord kulturvernlag har restaurert bygget og no ynskjer Kulturvernlaget å nytte skulen til open skuledag for skuleborn i Ørsta og Volda.

I fyrste etasje finn ein klasseromet og pultane slik dei var i 1915, husværet til læraren er vegg i vegg med klasseromet. I klasseromet har ein framleis lærebøker frå slutten av 1800-talet.

På loftet er der sovesal for gutar og jenter, mellom desse ligg kammerset og det vesle kjøkkenet til husmora.

Tissepotta og tissebøtta står endå på loftet.

I kjellaren er der matsal, kjøkken, sløydsal og grovkjellar.

Ute var det utedo med to seter, diverre vart det tatt av orkanen Dagmar.

Kulturvernlaget vil frakte born frå grunnskulen på Sæbø med båt til Stavset internatskule, der vil ein ha skuledag for borna.

Borna vil lære om nær lokalhistorie og viktig skulehistorie. Dessutan vert det ei oppleving i seg sjølv å sitje ved skulepultar frå 1915. Matbordet frå same tid er også inntakt, det har mange mange namn på tidlegare elevar innripa i bordplata.

Vi har tidlegare elevar som no er godt vaksne som vil fortelje om korleis det var å bu heimanfrå i ein alder av 7 år.

Denne skuledagen vil borna og ungdommane hugse lenge.

Hovedarrangør

Hjørundfjord Kulturvernlag.

Medarrangører

Sæbø skule og Daniel Storeide som skal frakte borna frå Sæbø til Stavset.

Sponsorer

Ingen