SMEDSTUA BRYGGE – 100 ÅR MED MJØSFÆRGEN

Rein Eigil Austdal

Arrangør: Smedstubryggas venner

Sted: Smedstua Brygge, Smedstuvegen, 2350 Nes på Hedemarken

Tid: 3. sept. 12:00 - 14:00

Universelt utformet: Nei

Kulturminnet Smedstua brygge

Søndag 3. september 2023 fra 12:00 feirer vi Smedstua brygge som kulturminne og fergested på Nes i Ringsaker kommune. Datoen markerer på dagen 100-årsjubileet for oppstart av fergeforbindelsen mellom Nes og Gjøvik med M/S Mjøsfærgen. Brygga var en del av infrastrukturen for historisk båt- og fergetrafikk på Mjøsa, og var i mange år et historisk viktig samferdselsknutepunkt for øst-vest trafikk lokalt og regionalt.

Lenke til arrangement på Facebook: https://fb.me/e/1dVNqR8qY

En nyrestaurert Mjøsfærgen anløper brygga under arrangementet, med gjester fra Gjøvik-siden. Bli med på feiringen – møt opp i god tid!

 

 

100-års markering med spennende innhold

Vi feirer begivenheten med inviterte celebriteter, taler og intervjuer, musikalske innslag fra lokale artister og bidragsytere, teateropptrinn og bryggekiosk med servering. Noen overraskelser er det også rom for. Vi inviterer alle historie-, båt-, kultur- og Mjøsentusiaster til å bli med på feiringen denne dagen, med spesiell henvendelse også til barn og unge.  Vi sikter på å engasjere, inkludere og synliggjøre aktive ildsjeler, utøvere, medspillere og innbyggere fra vårt livskraftige lokalmiljø, kultur- og organisasjonsliv. Mjøsfærgen blir liggende ved Smedstua brygge gjennom hele arrangementet.

Varierte aktiviteter og opplegg for de yngre

Det blir varierte aktiviteter med mulighet for omvisning på Mjøsfærgen, og et spennende opplegg for barn og unge der de kan lære og erfare om sikkerhet knyttet til vann.

I dag er Smedstua brygge en levende arena for vann- og båtliv i nærmiljøet, der barn, unge og familier har tilgang til Mjøsa for bading og allsidige vannaktiviteter på fritiden. Bildet over illustrerer potensialet som ligger i å restaurere og ta vare på Smedstua brygge for framtiden.

Velkommen til feiring med oss!

Følg med på www.smedstubrygga.no

Lenke til arrangementet på Facebook – meld din interesse der: https://fb.me/e/1dVNqR8qY

Hovedarrangør

Smedstubryggas venner er hovedarrangør. Vi er en interesseforening med formål å vedlikeholde og bevare Smedstua brygge som kulturminne og som nærmiljøanlegg. Vi samarbeider tett med Ringsaker kommune og kulturmyndigheter, og søker midler til aktiviteter, restaurerings- og vedlikeholdstiltak gjennom offentlige og private fond, legater og støtteordninger.

Alle som ønsker det kan bli medlem i foreningen for å bidra i eller støtte opp om det arbeidet vi gjør.

Gå til www.smedstubrygga.no for å finne ut mer.

Medarrangører

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Mjøssamlingene og i dialog med Ringsaker kommune og Gjøvik kommune.

Sponsorer

Arrangementet gjennomføres med støtte fra Ringsaker kommune og Kulturminnefondet.