Solrun Ryen

Arrangør: Nørdalen Natur- og Kultursti

Sted: Nørdalen Natur- og kultursti

Tid: 3. - 5. september

Universelt utformet: Nei

PROSJEKTBESKRIVELSE

 

Under kulturminnedagene 3.-5. september vil vi arrangere smiedager ved kølbrenneranlegget i Nørdalen Natur- og Kultursti. Vi vil gjennom tre dager med smiing skape dialog med en del av vår historie som holder på å bli glemt.

 

Bakgrunn.

Under Kølbrennardagan 16.-20. september i fjor, brente vi ei kølmile med tømmer fra Os. Kølbrenning – denne glemte industrien – var grunnlaget for bosettinga i mange grender i hele Fjellregionen. Før de fant kobbermalm på Røros og startet Røros Kobberverk i 1644, var det nesten ikke fast bosetting i Rørosområdet.  Mange av bygdene i området oppsto etter det historiske, lokale uttrykket; “først kom kølbrennerne og brente skogen til køl, så dyrket de jorda og bosatte seg”.  Mange bygder har derfor sin historie knyttet til kølbrenning, kølkjøring og lokal bruk av køla.

På nesten alle garder var det ei smie. Smier var et hus som var forbundet med mystikk, guddommelighet og/eller djevelskap. Smedene ble sett på som magikere, guder eller djevler; for de kunne forvandle metallklumper til nytte- eller pyntegjenstander.  De kunne reparere ødelagte redskaper, forandre form og funksjon til verktøy laget av metall. Det ble derfor sagt og skrevet mye om smeder. Mange smeder spilte også et instrument, gjerne fele. Derfor ble de kanskje ansett som litt trollske og med en viss beundring.

Sammen med historier om Røros Kobberverk, skogen som ressurs for kølbrenning, kølets betydning for norsk bergverk, vil smiing og smedens betydning være det vi vil formidle under årets smiedager. Formidlinga vil bli foredrag, demonstrasjon av gamle redskaper, demonstrasjon av smiing og publikum får anledning til å prøve seg som smeder.

 

Aktiviteter.

Det er mange ting som kan smis. Vi vil smi jern og kanskje også forme og smi andre metaller. Vi vil åpne kølmila og bruke noe av køla til å smi jern. Det skal leies inn mobile esser til arrangementet. Foruten å få forklart og demonstrert hvordan smiing foregår, er det også meninga at de som vil prøve seg på smiing, skal få mulighet til det. Hovedforedragsholder og instruktør blir Mattias Helje fra Lima i Dalarna, Sverige. Også lokale smeder blir med på denne delen av arrangementet. 

Det kan også “smis” musikk og tekster. Vi vil invitere til “smiing” av tekster og musikk. Her vil lærere og elever  ved Os kulturskole være sentrale aktører, samt innleie av instruktør.

    Vi vil også arrangere konserter på fredag og lørdag kveld. Fredag vil vi invitere et BM-band og lørdag blir det felemusikk. Fele var smedens instrument. BM med sine historiske tema og samtidig at vi vil gjennom det invitere et publikum som vanligvis ikke har så mange kulturelle tilbud.

 

Hovedarrangør

Nørdalen Natur- og Kultursti

Medarrangører

 

Os skole / Os kulturskole

Os kommune