Spennende historie og skjulte hemmeligheter i Torderøds hage

Arrangør: Torderød gårds venner

Sted: Torderød Gård

Tid: 5. sept. kl. 13.00

Universelt utformet: Nei

Omvisning i hageanlegget

Guide: Arnulf Johannessen

Tid: kl.13.00

Sted/Oppmøte: Torderød

Arrangør: Torderød gårds venner