Spor av ytringsfrihet på Rørosvidda

Faksimile av den samiske avisa fra 15.9. 1925, fra Nasjonalbibliotekets digitale arkiv.

Arrangør: Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner i samarbeid med Røros videregående skole

Sted: Pressemuseet Fjeld-Ljom, Stigersveien 1, Røros

Tid: Tirsdag 3. til søndag 8.9, kl 11-15, samt utstilling og åpent arrangement seinere i måneden.

Universelt utformet: Nei

Tittel for markeringen av Kulturminnedagene på Røros er «Spor av ytringsfrihet på Rørosvidda». Vi vil i markeringen rette fokus mot den samiske avisa «Waren Sardne» som først på 1900-tallet ble utgitt på Røros. Hva var bakgrunnen for utgivelsen, hvem sto bak tiltaket, og hvorfor gikk avisa inn? Daniel Mortensson fra Røros sto sentralt i arbeidet. Gjennom samarbeid med lærere og elever ved Røros videregående skole vil vi vise fram en del av den lokale avishistorien som ikke så mange kjenner til. Planlegging av utstilling og kulturarrangement vil skje gjennom sommeren.

Hovedarrangør

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner står ansvarlig for all museumsaktivitet i det gamle avishuset på Røros, der det årlig trykkes en museumsavis på det gamle utstyret som ble benyttet av lokalavisa Fjell-Ljom fram til 1975. Tilsvarende utstyr ble også benyttet ved trykking av den samiske avisa tidlig på 1900-tallet.

Medarrangører

Røros videregående skole deltar i prosjektet der hvor det er relevant for ulike fag ved skolen, så som språk, markedsføring (av kulturaktiviteter) og integrering. I prosjektet vil vi også se på paralleller til utfordringene i kulturforskjellene tidlig på 1900-tallet med dagens utfordringer i integrering av asylsøkere og innvandrere fra andre språk og kulturer.

Kontakt

Navn: Jan Erik Øvergård

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Telefon: 93042382

E-post adresse: jan.erik@pressit.no

Sponsorer

Kulturminnedagene støtter prosektet på Røros med 15.000 kr. Vi har i tillegg søkt Røros kommune om støtte, og vil også søke andre sponsorer.