Temadag: Stølsdrift

Foto: Kabuso/Silje Solvi

Arrangør: Hardanger og Voss museum

Sted: Kunsthuset Kabuso, konsertsalen. Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese

Tid: 13. sept. 11:00-16:00

Universelt utformet: Nei

 

I samarbeid med Storeteigen bygdetun markerar Kabuso kulturminnedagane sundag 13. september.

Program:

  • Kl 11.15: Første filmvising -Tre korte filmar (ca 5 min kvar) om stølsdrift
  • Kl 12: Føredrag
    Livar Aksnes viser og fortel om ulike stølsreiskap. Aksnes er tidlegare journalist og har delteke i stølsdrift gjennom åra.
    Han fortel om eigne erfaringar og har lånt inn reiskap frå Storeteigen bygdetun til framsyning.
  • Dei tre filmane vert viste i heile Kabuso si opningstid, kl 11-16
  • Øvrig tilbod i Kabuso denne dagen: Vestlandsutstillingen og Ingebrigt Vik museum (eigen billett), kafé og gåvebutikk

>> Les meir om Kulturminnedagane

 

Gratis inngang på føredrag og film

Hovedarrangør

Kunsthuset Kabuso

Medarrangører

Storeteigen bygdetun