Tømmerfløtingens historie

Arrangør: Rendalen næringsforening

Sted: Øiseth hotel, Åkrestrømmen

Tid: Torsdag 10. september kl. 19.00

Universelt utformet: Nei

Thomas Støvind Berg fra Fetsund lenser ser på tømmerfløtingens historie i Rendalen i et nasjonalt perspektiv
Fri inngang, med mulighet for å få kjøpt mat, drikke, forfriskninger etc.
Velkommen!
Vi vil selvsagt forholde oss strengt og lojalt til gjeldende smittevernregler