Tur til gravfeltet på Sørstrand på Handnesøya, Nesna

Arrangør: Helgeland Museum, avdeling Nesna, Nesna kommune, Helge og Anne Grethe Jørgensen

Sted: Sørstrand, Handnesøya

Tid: 10. sept. kl. 16.40 - 19.00

Universelt utformet: Nei

Tur til gravfeltet på Sørstrand, Handnes på Handnesøya. På Handnesøya finnes 20 lokaliteter med totalt 42 kulturminner som er automatisk fredet etter kulturminneloven på grunn av sin høye alder. Gravfeltene på Handnes er datert til bronsealder og / eller jernalder. Grunneierne for gravfeltet på Sørstrand, Anne Grethe og Helge Jørgensen, tar oss med til dette feltet. Inger Richardsen fra Nesna kommune informerer om skjøtsel av kulturminner. Ann Kristin Klausen fra Helgeland Museum, forklarer om førreformatoriske gravminner i Nesna. Oppmøte på fergeleiet på Handnesøya klokka 16.40. For tilreisende går ferga fra Nesna kl. 16.10. Retur med ferga klokka 19.10.