Utflukt til gamle tømmerdammer i Rendalen

Arrangør: Rendalen næringsforening

Sted: Flendammen, Stordammen

Tid: Lørdag 12. september kl. 11.00

Universelt utformet: Nei

Utflukt/kartlegging av Flendammen i Flena og Stordammen i Slemma.
Oppmøte ved Øiseth for samkjøring kl 11.00, eller ved Flendammen ca kl 11.30.
Enkel servering ved Stordammen.
Vi vil selvsagt forholde oss strengt og lojalt til gjeldende smittevernregler